Domstol ger vägledning i fråga om kommunal säljverksamhet

Pressmeddelande

Konkurrensverket har drivit en flerårig domstolsprocess om kommunal offentlig säljverksamhet som nu är slutligt avgjord i Marknadsdomstolen. Strömstads badanstalts verksamhet var inte förenlig med kommunallagen, men domstolen ansåg inte effekterna vara tillräckligt negativa för ett förbud.

Den kommunalägda badanstalten i Strömstad driver bland annat bad, gym och spaverksamhet åt allmänheten. Gym- och spaverksamheterna drivs i direkt konkurrens med privata företag på orten. Konkurrensverket ville stoppa den skattesubventionerade verksamheten och lämnade in en stämningsansökan 2012.

I april 2014 kom domen från Stockholms tingsrätt som konstaterade att Badanstaltens verksamhet var olaglig, men domstolen valde ändå att fria kommunen och Konkurrensverket överklagade till Marknadsdomstolen.

– Vi är nöjda med att också Marknadsdomstolen höll med oss om att gym-spa-verksamheten strider mot kommunallagen, men tyvärr ansåg inte domstolen att bevisningen räckte för att meddela ett förbud, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Konkurrensverket noterar att Marknadsdomstolen i sin effektbedömning särskilt fäst avseende vid att;

  • Kommunen inte längre ger bidrag till Strömstad badanstalt AB,
  • lokalhyran har höjts, och att
  • friskvårdsbidraget för de kommunanställda, i vart fall numera, även får användas på de privata gymmen.

– Det är viktigt att se att Konkurrensverket genom att driva ärendet har förmått kommunen att göra väsentliga förändringar i verksamheten, och som nu efter domstolens beslut måste beaktas i all kommunal verksamhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.  

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Läs Marknadsdomstolens dom MD 2015:12

Senast uppdaterad:

Relaterad information