Det samlade upphandlingsstödet – erfarenheter och framtid

Publicerad

Dan Sjöblom, Konkurrensverkets generaldirektör, framhöll vikten av samverkan mellan Konkurrensverket och den nya Upphandlingsmyndigheten när har talade vid Upphandlingsdagarna.

I sitt anförande framhöll Dan Sjöblom bland annat att de synergieffekter som Konkurrensverket har upplevt av en nära samverkan mellan stöd och tillsyn är viktiga att slå vakt om framöver. 

– Jag hoppas att vi kan finna kloka sätt för att se till att den nya Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket även fortsatt kan utbyta erfarenheter och korsbefrukta varandra.

– Om de två myndigheterna inte tar till vara dessa synergieffekter finns det en risk att de förmedlar olika råd och ger olika svar på samma frågeställning. Det tjänar ingen på i längden, allra minst de som står i begrepp att genomföra eller lämna anbud i en upphandling och som vill ha klara besked.

Ett alldeles färskt exempel på hur vi på Konkurrensverket tar tillvara erfarenheter från tillsynssidan för att ge vägledning är rapporten om ramavtal med namnet ”Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden” som just har presenterats.

– I rapporten har vi utgått från fyra aktuella och principiellt helt olika tillsynsäranden som tar upp olika principiella frågor som rör ramavtalsupphandlingar. Jag hoppas att den ska vara till nytta för alla som ska göra ramavtalsupphandlingar framöver, framhöll Dan Sjöblom.

Senast uppdaterad:

Relaterad information