Cityflygplatsen i Göteborg ska upphandla

Publicerad

Konkurrensverket anser att Cityflygplatsen i Göteborg AB måste följa upphandlingsreglerna när flygplatsen köper varor och tjänster som hör till flygplatsverksamheten. Det framgår av ett expertyttrande som lämnats till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Göteborgs kommun och svenska staten, genom Swedavia, är flygplatsens huvudägare och båda är upphandlande myndigheter. De har ett gemensamt bestämmande inflytande över Cityflygplatsen och därigenom lyder flygplatsen också under upphandlingsregelverket, konstaterar Konkurrensverket.

Eftersom de tjänster som är aktuella i målet utgör flygplatsverksamhet ska de upphandlas. Den lag som är aktuell i det här fallet är lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Konkurrensverkets yttrande rör en pågående rättsprocess där en leverantör av flygtrafiktjänster anmält Cityflygplatsen för brott mot LUF.

Relaterad information