Böteskrav för otillåtna samarbeten vid vårdupphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att tre företag i vårdbranschen döms att betala totalt närmare 30 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för att de samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling.

Det var i samband med att landstinget i Stockholm år 2008 upphandlade tjänster inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi som företagen samarbetade på ett otillåtet sätt. Aleris Diagnostik AB (Aleris), Capio S:t Görans Sjukhus AB (Capio) och Hjärtkärlgruppen i Sverige AB (Hjärtkärlgruppen) krävs nu på böter/konkurrensskadeavgift på sammantaget närmare 30 miljoner kronor.

De, enligt Konkurrensverket, otillåtna samarbetena består i att Aleris före anbudsinlämningen kommit överens dels med Capio, dels med Globen Heart AB och Medical Support i Stockholm Aktiebolag, att parterna oavsett vem som vann skulle dela på de upphandlade uppdragen (så kallad volymdelning). Dessutom avslöjade företagen för varandra och kom överens om vilka anbudsobjekt de skulle lämna anbud på (otillåtet informationsutbyte). Företagen har sedan år 2010 delat på marknaden i enlighet med vad de gjort upp om.   – Den här typen av otillåtet samarbete, som kan liknas vid en anbudskartell, är en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Konkurrensen sätts ur spel, och landstinget – skattebetalarna – förs bakom ljuset, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Att konkurrerande leverantörer delar upp marknaden genom att samarbeta inför upphandlingar är inte tillåtet. Samarbeten av detta slag strider mot själva grundidén bakom konkurrensreglerna, nämligen att varje företag självständigt ska agera och besluta om sina affärsstrategier.

I en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt kräver nu Konkurrensverket att Aleris döms att betala knappt 27 miljoner kronor, Capio drygt en miljon kronor och Hjärtkärlgruppen knappt två miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56
Eva Persson, processråd tfn 08-700 15 87

Relaterad information