Böter för otillåtet samarbete om avfallsinsamling i Västerbotten

Pressmeddelande

Konkurrensverket har funnit att företagen Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB bröt mot konkurrensreglerna när de kom överens om att inte konkurrera vid upphandlingar av avfallsinsamling i Västerbottens län. Företagen har accepterat avgiftsförelägganden och ska nu betala sammanlagt 4,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket har utrett ett samarbete mellan Ragn-Sells AB och Bilfrakt Bothnia AB om miljö- och transporttjänster i Västerbottens län. Samarbetet innebar bland annat att företagen avtalade om att under en femårsperiod inte lämna konkurrerande anbud vid upphandlingar som rörde insamling av hushållsavfall i regionen.

Ragn-Sells och Bilfrakt ingick det aktuella samarbetsavtalet år 2010. Bilfrakt överlät sin insamlingsverksamhet i dotterbolaget Transbothnia AB till Postnord AB år 2013. I samband med den överlåtelsen ersatte Transbothnia Bilfrakt som Ragn-Sells motpart i 2010 års samarbetsavtal.

När Postnord i februari 2014 uppmärksammade den konkurrensbegränsande bestämmelsen i avtalet kontaktade företaget Konkurrensverket och ansökte om eftergift för Transbothnias räkning.

Enligt eftergiftsprogrammet kan företag som anmäler sitt deltagande i en kartell eller annat konkurrensbegränsande samarbete slippa konkurrensskadeavgift. I det här fallet innebär det att Transbothnia helt slipper att betala böter.

– Det här är ett exempel på att det lönar sig för företag som deltagit i ett olagligt samarbete att kontakta Konkurrensverket för att avslöja samarbetet. Det innebär att företaget kan få nedsatt konkurrensskadeavgift eller helt slippa böter, säger Konkurrensverkets stf generaldirektör Kristina Geiger.

Upplysningarna ledde till att Konkurrensverket genomförde en gryningsräd hos Ragn-Sells och Bilfrakt i mars 2014.

Både Ragn-Sells och Bilfrakt har godtagit ett avgiftsföreläggande. Det innebär att de godkänner Konkurrensverkets krav på att betala konkurrensskadeavgift.

– Att företagen godkänner Konkurrensverkets krav innebär att en kostsam och långdragen domstolsprocess undviks. Processen blir effektivare och det sparar pengar åt både företagen och staten, säger Kristina Geiger.

Ragn-Sells och Bilfrakt har accepterat att betala 2 450 000 kronor respektive 2 060 000 kronor i böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Johan Sahl, biträdande enhetschef, tfn 076-542 16 22, johan.sahl@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information