Böter för Luleå kommun för felaktig upphandling

Publicerad

Förvaltningsrätten i Luleå har bifallit Konkurrensverkets krav på böter/upphandlingsskadeavgift för Luleå kommun.

Förvaltningsrättens dom går helt på Konkurrensverkets linje och den utdömda upphandlingsskadeavgiften, 100 000 kronor, är det belopp som Konkurrensverket hade yrkat.

Under hösten 2010 förlängde Luleå kommun ett IT-avtal utan att först ha konkurrensutsatt inköpet. Eftersom det nya avtalet träffades utan föregående annonsering ansåg Konkurrensverket att kommunen har gjort en otillåten direktupphandling. Avtalet var värt närmare 1,3 miljoner kronor.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Luleå den 20 mars. Förvaltningsrättens målnummer är 2166-11. Läs domen

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

Relaterad information