Bolagisera Vägverket och Banverket

Publicerad

En bolagisering av delar av Vägverket och Banverket skapar tydligare roller och är positivt för konkurrensen. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket tillstyrker i ett yttrande till regeringen ett statligt utredningsförslag om att bolagisera Vägverkets och Banverkets anläggnings- och konsultverksamheter. Bolagiseringen medför att statens roll som beställare eller köpare av dessa verksamheter helt frikopplas från den statliga producentrollen på aktuella marknader.

Detta är mycket angeläget enligt Konkurrensverkets mening. I dag har Vägverket och Banverket båda dessa roller, vilket har skapat rollkonflikter och konkurrensproblem till nackdel för samhällsekonomin och skattebetalare.

Konkurrensverket framhåller vikten av att regeringen satsar på åtgärder i anslutning till bolagiseringen som långsiktigt säkerställer att staten har en effektiv beställarfunktion vid upphandling och köp av berörda entreprenader, inte minst för att minimera risken för förekomst av kartellbildningar. I detta innefattas att stor vikt tillmäts en effektiv uppföljning eller kontroll av leverantörens gjorda åtaganden mot beställaren.

Relaterad information