Beslutade föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Publicerad

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram två verkställighetsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet.

Konkurrensverkets uppdrag som registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik innebär att vi ska ta emot ansökningar om registrering av annonsdatabaser och pröva om de uppfyller kraven för att registreras. Vi ska också utöva tillsyn över de registrerade annonsdatabaserna. Konkurrensverket ska även hålla annonsdatabasregistret som är ett register över de registrerade annonsdatabaserna. Verksamheten är avgiftsfinansierad.

Konkurrensverket har tidigare remitterat förslag på två verkställighetsföreskrifter och den 25 juni fattades slutligt beslut om föreskrifterna.

Syftet med föreskrifterna om ansökan är att öka transparensen och förutsägbarheten för dem som ska ansöka. Dessutom kan föreskrifterna minska den administrativa bördan för såväl den som söker som Konkurrensverket då behovet av kompletteringar av ansökningar kan minimeras. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2020.

Syftet med verkställighetsföreskrifterna om betalning av avgifterna är att säkerställa ett effektivt, säkert och enhetligt sätt för betalningarna av avgifterna. Dessa föreskrifter har Konkurrensverket valt att genomföra i två steg. Föreskrifterna som träder i kraft den 1 juli 2020 innehåller de övergripande paragraferna samt de paragrafer som avser ansökningsavgiften. I ändringen av föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2021 läggs de paragrafer som avser registeravgiften till i föreskrifterna. Skälet till detta är att någon registeravgift inte kommer tas ut under hösten 2020 men genom att redan nu besluta även om ändringen av föreskrifterna ges en helhetsbild och därmed större tydlighet om hur föreskrifterna ska se ut.

Har du frågor kring föreskrifterna går det bra att kontakta:
Karin Morild, projektledare för genomförandeprojektet, karin.morild@kkv.se eller
Maria Andersson Müller, processråd på Rättsenheten, Maria.AnderssonMuller@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information