Begränsa den kommunala näringsverksamheten

Publicerad

Konkurrensverket har i ett yttrande till Finansdepartementet över en statlig utredning föreslagit att regeringen ser över nuvarande undantag för kommunerna att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.

Konkurrensverket ifrågasätter att samtliga dessa undantag behövs. Vidare föreslår Konkurrensverket, i syfte att  minska  konkurrensproblemen vid möten mellan kommunala och privata aktörer, en översyn av de generella reglerna i kommunallagen för näringsverksamhet.

Relaterad information