Bättre för patienterna efter vårdvalet

Pressmeddelande

Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det är några av de effekter som redan märks av vårdvalsreformen inom primärvården, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.

Inte mindre än 181 nya vårdenheter har tillkommit eller godkänts för etablering sedan vårdvalssystem infördes i landstingen. Det är en ökning med 19 procent. Dessutom erbjuder många vårdenheter utökade öppettider. Patienten står i centrum mer än tidigare, och bemötande och kundservice har fått större uppmärksamhet.

I en rapport till regeringen konstaterar Konkurrensverket att reformen har varit framgångsrik.

– Det är bra för patienterna att det har blivit lättare att ta sig till en vårdcentral. Dessutom har landstingen uppmärksammat en större fokusering på patienten. Vårdvalsreformen har varit lyckad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I rapporten, som är en andra delrapportering av hur vårdvalet inom primärvåren har utvecklats, görs en genomgång av hur landstingen har genomfört reformen. Några landsting var igång med valfrihetssystem redan före årsskiftet, medan andra nu är i slutfasen på att införa vårdvalet.

I rapporten ger Konkurrensverket ett antal rekommendationer för att ytterligare förbättra vårdvalet. Bland annat föreslås att landstingen bör vidta åtgärder för att organisatoriskt och redovisningsmässigt skilja vårdvalsverksamhet i egen regi från annan landstingsverksamhet. Varje landsting bör också ta fram en policy som reglerar vad som ska ske när landstingets egna vårdenheter redovisar vinst och förlust.

Konkurrensverket anser även att landstingen ska ges tid att vidareutveckla och förfina de vårdvalssystem som nu har införts innan statsmakterna beslutar om större förändringar i vårdvalsreformen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 66

Relaterad information