Bättre för konsumenterna efter åtagande från Booking.com

Pressmeddelande

De som bokar hotell blir vinnare efter att den marknadsledande onlineresebyrån, Booking.com, åtagit sig att ändra i sina avtalsvillkor i syfte att undanröja konkurrensproblem. Konkurrensverket har godkänt åtagandet.

Konkurrensverket har utrett marknaden för onlineresebyråtjänster. En onlineresebyrå driver en plattform på internet, på vilken konsumenter kan söka efter, jämföra och boka hotellrum. Hotellen betalar provision för förmedlingen av hotellrum endast då en bokning genomförs.

Utredningen har avsett vissa villkor om så kallad prisparitet i avtalen mellan Booking.com och hotellen på den svenska marknaden. Under utredningens gång har marknadsledaren Booking.com åtagit sig att ändra i sina avtalsvillkor för att komma tillrätta med de konkurrensproblem som Konkurrensverket identifierat.

– Det är bra att vi på detta sätt kan skapa bättre förutsättningar för en fungerande konkurrens. I längden är det kunderna, hotellgästerna, som vinner på det, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Åtagandet innebär huvudsakligen att Booking.com inte får kräva att de priser som hotellen erbjuder på Booking.com måste vara lika eller lägre än de priser hotellen erbjuder via Booking.coms konkurrenter. Detta återställer konkurrensen mellan onlineresebyråer.

Konkurrensverket utredning har samordnats med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien där motsvarande åtagande har godkänts. Europeiska kommissionen har bistått konkurrensmyndigheterna i denna samordning.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom och hans motsvarigheter i Frankrike och Italien, Bruno Lasserre respektive Giovanni Pitruzzella, säger i ett gemensamt uttalande:

– Med bistånd från Europeiska kommissionen har våra tre myndigheter på ett unikt sätt samarbetat i våra utredningar av onlineresebyråer. Idag kan vi meddela att vi har beslutat att godkänna ett åtagande som vi har erhållit från marknadsledaren Booking.com. Booking.coms åtagande är väl avvägt för konsumenterna i Frankrike, Italien och Sverige: det återställer konkurrensen samtidigt som användarvänliga och avgiftsfria sök- och jämförelsetjänster bibehålls och den växande digitala ekonomin främjas.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Martin Mandorff, enhetschef, tfn 08-700 15 53

Senast uppdaterad:

Relaterad information