Bättre bett i skärpt konkurrenslag

Pressmeddelande

Sverige har en ny konkurrenslag sedan den 1 november. Nu ökar förutsättningarna att ingripa mot företag som överträder konkurrensreglerna och sätter marknaden ur spel.

En enig riksdag står bakom beslutet om den nya konkurrenslagen.
- Det är en viktig signal till företag och konsumenter att det råder bred politisk samstämmighet om grundläggande spelregler för företag. Det ligger en styrka i att veta att konkurrensreglerna är, och kommer att vara, stabila över tiden, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Huvuddragen i lagen, förbuden mot karteller och mot missbruk av dominerande ställning för företag, är oförändrade.

Bland nyheterna i konkurrenslagen märks bland annat att Konkurrensverket i vissa fall får möjlighet att döma ut böter (konkurrensskadeavgift) direkt utan att gå till domstol. Det blir också tydligare regler för hur böterna ska beräknas. Det så kallade eftergiftsprogrammet, som innebär att ett företag som själv anmäler att de är med i en olaglig kartell och kan därmed slippa påföljd, blir tydligare.

En helt ny påföljd för företagsledare och företagare är näringsförbud. Tidigare har inte fysiska personer kunnat straffas för överträdelser av konkurrensreglerna, men nu blir det ändring på det.

- Ett näringsförbud som riktar in sig på ansvariga personer innebär att de kommer att ta större ansvar för vad som sker i organisationen. Risken att råka ut för en personlig påföljd kommer att verka avskräckande. Det kommer att ställas hårdare krav på rutiner och uppförande hos medarbetare, säger Jan-Erik Ljusberg.

Konkurrensverkets webbplats är uppdaterad och anpassad till förändringarna i konkurrensreglerna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13 eller 073-773 16 13.

Relaterad information