Bakslag för husägare som vill välja värmesystem

Pressmeddelande

Ett bakslag för de villaägare i Växjö som vill värma sina hus på annat sätt än med kommunens eget fjärrvärmenät. Det är, enligt Konkurrensverket, innebörden av en dom från Stockholms tingsrätt.

Domstolen gör en helt annan bedömning än Konkurrensverket i frågan om Växjö kommun får bestämma hur fastighetsägare ska värma sina hus. Konkurrensverket menade i sin stämningsansökan mot Växjö kommun att kommunen inte får sätta konkurrensen ur spel genom att ställa villkor på att fastigheterna måste anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har till den sjunde december på sig att besluta om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076 542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonson, biträdande chefsjurist, tfn 08-700 16 68

Läs mer om konkurrens och offentlig upphandling på www.konkurrensverket.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information