Avtalsvillkor som kan vara konkurrensbegränsande tillämpas inte

Publicerad

Konkurrensverket har funnit att Sodastream inte tillämpar vissa avtalsvillkor som skulle kunna vara konkurrensbegränsande. Därför utreder inte Konkurrensverket ett ärende om eventuellt missbruk av dominerande ställning vidare.

Sodastream International Ltd. (Sodastream) är moderbolag i Sodastreamkoncernen, som är en ledande global aktör vad gäller produkter för framställning av kolsyrad dryck i hemmet. Sodastream har en dominerande ställning på marknaden för påfyllning och distribution av gas i kolsyrepatroner i Sverige.

I sina avtal med återförsäljare har Sodastream villkor som föreskriver att återförsäljaren inte får låta andra företag fylla på ny gas i kolsyrepatroner med Sodastreams märkning. Dessutom bifogar Sodastream ett ”användarlicenscertifikat” i samband med försäljning av kolsyrepatroner till konsumenter. Enligt certifikatet behåller Sodastream äganderätten till patronerna, som inte får återfyllas med gas av andra företag än Sodastream.

Mycket talar dock för att flertalet återförsäljare och konsumenter över huvud taget inte känner till de villkor som kan vara konkurrensbegränsande och att Sodastream i praktiken inte följer upp att villkoren följs.

Sodastream utövar rätten till sina varumärken på ett sätt som leder till att oberoende påfyllningsföretag hindras från att fylla på gas i kolsyrepatroner med Sodastreams märkning. Stockholms tingsrätt prövar i ett pågående mål frågan om ett oberoende påfyllningsföretag har begått varumärkesintrång genom att återfylla och märka om Sodastreammärkta kolsyrepatroner.

Mot denna bakgrund har Konkurrensverket valt att inte utreda ärendet vidare.

Relaterad information