Avslutad utredning av Arlas avtal med dagligvaruhandeln

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att lägga ner utredningen om Arlas misstänkta missbruk av dominerande ställning på marknaden för leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln.

Konkurrensverket har utrett om avtalet mellan Arla och Coop är utformat eller tillämpas på ett sätt som utestänger konkurrenter från försäljning av färskvaror till dagligvaruhandeln. För att säkra bevis genomfördes bland annat oanmälda besök, så kallade platsundersökningar, hos Arla och Coop. Ett stort material har även samlats in för att analysera marknadens funktionssätt, hur avtal ingås och hur distributionen fungerar.

Utredningen har inte visat att avtalet eller dess tillämpning varit utestängande och läggs därför ner.

Relaterad information