Avskaffa det särskilda undantaget för skogsindustrin

Publicerad

- Det kan vara dags att avskaffa det särskilda undantaget för samverkan inom skogsnäringen som finns i konkurrenslagen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

De skäl för undantaget som finns inom jordbrukssektorn gör sig inte gällande på skogsområdet. Skogen och dess produkter har starkt bidragit till det svenska välståndet. Det är en industri som verkar på konkurrensutsatta marknader  och det är viktigt att konkurrenstrycket i Sverige hålls uppe.

Relaterad information