Arbeten vid Sundsvall Arena var otillåten upphandling

Publicerad

Sundsvall Arena AB genomförde en offentlig upphandling av Himlabadet. Konkurrensverket konstaterar i ett beslut att upphandlingen av Himlabadet inte omfattade alla tilläggsarbeten och att dessa därför utgör otillåtna direktupphandlingar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information