Ändring av ramavtal blev otillåten upphandling

Pressmeddelande

Stockholms läns landsting gjorde så stora förändringar i ett ramavtal för inköp av kopiatorer att det ska betraktas som en helt ny upphandling. Eftersom ingen ny annonsering gjordes är det en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket kräver nu att landstinget betalar upphandlingsskadeavgift/böter på 3 miljoner kronor.

De omfattande förändringar som gjordes jämfört med det ursprungligen ingångna ramavtalet innebar att det var en helt ny upphandling som Stockholms läns landsting gjorde när de ändrade villkoren.

Enligt Konkurrensverket är det därför frågan om en otillåten direktupphandling eftersom ingen konkurrensutsättning med annonsering skedde. Några andra potentiella leverantörer fick inte chansen att lämna in anbud.

– När det görs stora avsteg från ingångna avtal ska upphandlingen annonseras för att fler leverantörer ska ha chansen att lämna anbud. Bara då finns garantier för att det blir den bästa affären, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med en ansökan om att domstolen dömer Stockholms läns landsting att betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information