Amorteringskrav försämrar konkurrensen

Pressmeddelande

Att införa amorteringskrav på bolån är negativt för konkurrensen. Långivare fråntas ett viktigt konkurrensmedel, och kundernas frihet att välja sparform begränsas. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Finansinspektionen.

– Jag är bekymrad över att förslaget från Finansinspektionen ökar inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden och försämrar förutsättningarna för konkurrens. Det är särskilt bekymmersamt att detta sker på en konsumentmarknad som redan i dag har ett svagt konkurrenstryck, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I yttrandet till Finansinspektionen över förslaget om amorteringskrav framhålls att kunderna får svårare att byta bank och att bolåneföretagens frihet i tillämpningen av undantagsmöjligheterna från amorteringskraven innebär att vissa kundgrupper kan bli mer beroende av bolåneföretags välvilja. Konkurrensverket tar i sitt yttrande inte ställning till om det ur ett makroekonomiskt perspektiv är nödvändigt att införa amorteringskrav på bolån.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Stefan Åkerblom, föredragande ekonom, tfn 08-700 16 14

Senast uppdaterad:

Relaterad information