Begränsa kommunala surf-zoner

Pressmeddelande

Det är möjligt för Helsingborgs kommun att erbjuda skattefinansierade surf-zoner på vissa begränsade platser i staden. Men kommunens surf får inte påverka marknaden på ett betydande sätt. Det framgår av ett beslut från Konkurrensverket. 

Flera kommuner i Sverige och utomlands bjuder redan i dag medborgare och besökare på fri surf (så kallad wifi). I det aktuella beslutet som rör Helsingborgs kommun framhåller Konkurrensverket att surf-zoner kan erbjudas om de är begränsade på ett sådant sätt att de inte får en betydande påverkan på marknaden.

– Konkurrenslagen hindrar inte en kommun att erbjuda surf-zoner i begränsad omfattning, som en service för medborgare och besökare. Men det är inte tillåtet att bjuda på skattefinansierad surf på ett sådant sätt att det stör marknaden för privata aktörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket inledde en utredning när Helsingborg öppnade ett tiotal kommunalt finansierade zoner utomhus för mobilt surf. Omfattningen av tjänsten är inte så stor att Helsingborg överträtt konkurrensreglerna. Därför har ärendet avskrivits.

– Konkurrensverkets beslut innebär inte att det är fritt fram för kommuner att erbjuda skattefinansierad fri surf. Vårt beslut om Helsingborgs kommun kan komma att omprövas om verksamheten får en betydande marknadspåverkan, till exempel genom utbyggnad till fler och större zoner eller ökade trafikmängder, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har i samband med utredningen inhämtat synpunkter från Post- och telestyrelsen (PTS).

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Johan Jonzon, föredragande, tfn 08-700 16 85
Kristin Mattsson Örnulf, enhetschef, tfn 08-700 15 42

Senast uppdaterad:

Relaterad information