Välkommet att den nationella taxan tas bort – öppnar för bättre konkurrens

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem". Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att lagarna om läkarvårdsersättning och ersättnin...

Onlineresebyråer fortsätter tillämpa ändrade avtalsvillkor för hotell

Onlineresebyråerna Booking.com och Expedia har meddelat att de på frivillig basis kommer fortsätta att tillämpa de ändringar av avtalsvillkoren som de införde 2015. Det innebär att de inte heller fortsättningsvis kommer att...

Sektorsundersökning digitala plattformar

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om konkurrensen på digitala plattformar i Sverige. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja...

Konkurrensverket godtar frivilliga åtaganden från träningsföretag

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, har åtagit sig att begränsa sin tillämpning av exklusivavtal med träningsanläggningar och på så sätt undvika att konkurrensproblem uppstår. Konkurrensverket har godtagit...

EU-kommissionen inleder ett offentligt samråd om ett nytt konkurrensverktyg

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få in synpunkter i syfte att undersöka behovet av ett eventuellt nytt konkurrensverktyg som skulle göra det möjligt att åtgärda brister i de gällande konkurrensreglerna...

Två företag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Två företag verksamma inom försäljning av heminredning, möbler och design har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företagen koordinerade vissa av sina försäljningspriser, vilket utgjorde ett otillåtet...

Konkurrensverket har ett nytt uppdrag som registermyndighet

I dag fick Sverige ett nytt regelverk för upphandlingsstatistik och samtidigt har Konkurrensverket fått ett nytt uppdrag som registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik.

Hyrpersonal i vården kostar regionerna mer än fem miljarder

Press Kostnaderna för hyrpersonal inom vården fortsätter att öka. Behovet gäller i första hand läkare, men även sjuksköterskor hyrs nu in i allt större utsträckning. Regionernas kostnad för hyrpersonal uppgick 2019 till cirka 5,6...