Upphandlingsböter leder till bättre upphandlingar

Press Nästan nio av tio myndigheter som dömts att betala böter för felaktiga upphandlingar har tagit lärdom och ändrat i sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket gjort.

Konkurrensverket godkänner Reaxcers köp av Westan Logistik

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Reaxcer AB:s (Reaxcer) förvärv av Westan Logistik AB (Westan) utan åtgärd. Det innebär att köpet nu kan genomföras.

Kammarrätten fastställer upphandlingsskadeavgifter mot Akademiska Hus

Kammarrätten i Göteborg har i en dom den 16 juni 2015 avslagit Akademiska Hus överklagande i sex mål om böter/upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling. Akademiska Hus är därmed även enligt kammarrätten av...

Ökad risk för korruption med fler direktupphandlingar

Kommunerna måste stärka beredskapen mot korruption. Ökat antal direktupphandlingar kan leda till högre risk, skriver Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Nya instruktioner för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Nu har regeringen utfärdat nya myndighets\-instruktioner för Konkurrensverket och Upphandlings\-myndigheten. Instruktionerna innehåller information om ansvarsområden och ledningsform för de båda myndigheterna från och med 1...

Konkurrensverket godkänner Fidelio Capitals köp av STC Greenfood

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Fidelio Capital AB:s (Fidelio) förvärv av STC Greenfood AB (STC Greenfood) utan åtgärd. Det innebär att köpet nu kan genomföras.

Tingsrätten bifaller Konkurrensverkets krav gällande Orklas köp av Cederroth

Press Konkurrensverket gick den 8 juli till domstol för att få ett förbud mot att företaget Orkla köper Cederroths varumärke Allévo. Orkla har nu gått med på åtaganden som innebär att de i samband med köpet av Cederroth kommer att...

Fördjupad undersökning av Kronfågels förvärv av Lagerbergs

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för produktion och försäljning av kycklingprodukter.