Förvånande omsvängning av domstolen

Press Marknadsdomstolen gör en helt annan bedömning än vad Stockholms tingsrätt gjort tidigare. Domen innebär att det inte strider mot konkurrenslagstiftningen att Borås servicekontor fortsätter konkurrera med privata företag som d...

Konkurrensverket vill förbjuda rör-affär

Press Konkurrensverket går till domstol för att stoppa en företagskoncentration på marknaden för fjärrvärmerör. Om de två största av fyra företag i branschen tillåts gå samman skulle konkurrensen försämras påtagligt, menar...

Svenska Mässan är inte en upphandlande myndighet

Enligt ett beslut från Konkurrensverket behöver Svenska Mässan och Gothia Towers i Göteborg inte följa upphandlingslagarna.

Inget stopp för kommunal jaktmässa

Konkurrensverket har efter klagomål utrett om en kommunal jaktmässa i Skåne  skulle konkurrera på ett otillåtet sätt med en annan jaktmässa i närheten under hösten  2016. Efter utredning kan Konkurrensverket konstatera att så...

Regler vid utstationering måste vara förutsebara

Företag som har för avsikt att utstationera arbetskraft i ett annat EU-land måste kunna förutse vilka regler som gäller, och vilka arbetsrättsliga villkor som gäller. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till...

Risk för prishöjningar om kycklingaffär tillåts

Press Konkurrensverket går nu till domstol för att få ett förbud mot Kronfågels köp av konkurrenten Lagerberg. Om affären genomförs skulle det innebära att konkurrensen på kycklingmarknaden påtagligt försämrades, vilket ytterst...

Vita jobb – uppföljning får göras av ombud

Press Upphandlingsreglerna förbjuder inte att ett ombud, till exempel en fackförening, kan kontrollera om leverantörer följer avtal efter att en offentlig upphandling är avslutad. Det framhåller Konkurrensverket i ett beslut.

Hindra inte nya företagsmodeller

Regler för offentlig upphandling och konkurrens är kommunicerande kärl och skapar förutsättningar för en väl fungerande inre marknad i Europa. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över Kommissionens...