Karin Lunning tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket

Regeringen har idag beslutat att utse Konkurrensverkets avdelningschef Karin Lunning som tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket från och med den 1 februari.

Trosa kommun kritiseras för felaktig upphandling

Press Konkurrensverket riktar kritik mot Trosa kommuns köp av måltidstransporttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Det framgår av ett tillsynsbeslut.

Klartecken för Nibes förvärv av Enertech

Konkurrensverkets utredning av Nibes förvärv av Enertech avslutas då granskningen visar att köpet inte påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden för uppvärmningssystem.

Konkurrensverket tillstyrker ökade befogenheter

Konkurrensverket föreslås i en utredning få ökade befogenheter vid tillämpning av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket stöder förslag om moms för elektroniska publikationer

Konkurrensverket tillstyrker Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskattesats för elektroniska publikationer. I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket vikten av en teknikneutral reglering.

Ny rapport om mellanhänder i offentlig upphandling

Press Det är inte otillåtet att använda sig av så kallade mellanhänder i offentlig upphandling, men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som mellanhanden ska anlita. Det slås fast i en ny rapport som...

Nya lagar om offentlig upphandling

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagar för offentlig upphandling. Sverige har implementerat EU:s upphandlingsdirektiv från 2014: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv.

Rapport om Systembolaget

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.