Bättre förutsättningar för konkurrens mellan onlineresebyråer efter utredning

– Förutsättningarna för konkurrens mellan onlineresebyråer har förbättrats. Det visar en uppföljning som nyligen har gjorts av de beslut om onlineresebyråers avtalsvillkor som flera konkurrensmyndigheter inom EU genomförde fö...

Cloettas förvärv av Candyking kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Cloetta AB:s förvärv av Candyking Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Konkurrensverket utreder upphandling av försäkringar

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåtna avtal eller samordning avseende försäkringsupphandlingar i Sverige.

Upphandlingstillsyn får fler att följa reglerna

Press Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket. En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för...

Kompletterande yttrande om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Just nu bereds frågan om en utökad beslutanderätt inom Regeringskansliet. Konkurrensverket har yttrat sig om några kompletterande frågor avseende företagskoncentrationer till regeringen.

Fel att köpa av eget bolag utan upphandling med stöd av in house-undantaget

Kammarrätten i Stockholm anser att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av det så kallade in house-undantaget.

Stora myndigheter bör expandera utanför Stockholm

Stora statliga myndigheter med närvaro i flera delar av Sverige bör i högre utsträckning än idag förlägga och expandera sina verksamheter utanför Stockholm. En bedömning av vad som är lämpligt måste dock göras i varje enskilt...

Konkurrensverket avstyrker förslag om mediestöd

Konkurrensverket avstyrker medieutredningens förslag om mediestöd. Det framgår av ett yttrande till regeringen. Förslaget riskerar att driva upp angivna kostnadsnivåer samt gynna stora koncerner framför fristående medieföretag.