Kompletterande yttrande om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Just nu bereds frågan om en utökad beslutanderätt inom Regeringskansliet. Konkurrensverket har yttrat sig om några kompletterande frågor avseende företagskoncentrationer till regeringen.

Fel att köpa av eget bolag utan upphandling med stöd av in house-undantaget

Kammarrätten i Stockholm anser att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av det så kallade in house-undantaget.

Stora myndigheter bör expandera utanför Stockholm

Stora statliga myndigheter med närvaro i flera delar av Sverige bör i högre utsträckning än idag förlägga och expandera sina verksamheter utanför Stockholm. En bedömning av vad som är lämpligt måste dock göras i varje enskilt...

Konkurrensverket avstyrker förslag om mediestöd

Konkurrensverket avstyrker medieutredningens förslag om mediestöd. Det framgår av ett yttrande till regeringen. Förslaget riskerar att driva upp angivna kostnadsnivåer samt gynna stora koncerner framför fristående medieföretag.

Bättre tillgänglighet och lägre priser

Press Bättre tillgänglighet till receptfria läkemedel, och lägre priser hos andra försäljningsställen än apotek. Det visar Konkurrensverkets undersökning som tittat på vad som skett med storsäljande receptfria läkemedel sedan...

Delningsekonomi i nytt avsnitt av Konkurrensverkets podcast

Vad utmärker delningsekonomin, vad krävs för att den ska växa och hur ser konkurrensen ut på den nya digitala marknaden? I det senaste avsnittet av Konkurrensverkets podcast Konkurrenten pratar vi delningsekonomi och e-handel.

Forskningsrapport om erfarenheter av särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Att särredovisa kostnader inom en kommunal förvaltning kan vara viktigt för att få information om vad vissa verksamheter faktiskt har kostat.

Nya digitala marknader förbättrar konkurrensen

Press E-handel och delningsekonomi bidrar till förbättrad konkurrens. Nya digitala plattformar gör det möjligt att nå kunder över stora avstånd, och använda resurser mer effektivt. Det framhåller Konkurrensverket i en ny rapport so...