Göteborgs kommun borde ha upphandlat tjänster från Göteborg & Co

Press Göteborgs kommun skulle ha upphandlat de tjänster som det delvis kommunalägda företaget Göteborg & Co har utfört för kommunens räkning. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen för att den i flera år har ”köpt tjänsten”...

Forskningsrapport om digitaliseringen av marknaden för juridiska tjänster

Juridiska tjänster digitaliseras och nya onlinebaserade aktörer levererar prispressade tjänster via internet. Digitaliseringen av branschen sker utan plötsliga omvälvningar. Det är snarare en långsam och successiv process.

Konkurrensverkets prioriteringar under 2017

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket vid prövningar av företagsförvärv skulle innebära att handläggningen blir effektivare och tiden tills de berörda företagen får besked blir kortare.

Konkurrensverkets konkurrenstillsyn 2015–2016

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens som är till nytta för konsumenterna. En effektiv och tydlig tillsynsverksamhet är själva kärnan i Konkurrensverkets uppdrag.

Bättre förutsättningar för konkurrens mellan onlineresebyråer efter utredning

– Förutsättningarna för konkurrens mellan onlineresebyråer har förbättrats. Det visar en uppföljning som nyligen har gjorts av de beslut om onlineresebyråers avtalsvillkor som flera konkurrensmyndigheter inom EU genomförde fö...

Cloettas förvärv av Candyking kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Cloetta AB:s förvärv av Candyking Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Konkurrensverket utreder upphandling av försäkringar

Konkurrensverket utreder misstänkt otillåtna avtal eller samordning avseende försäkringsupphandlingar i Sverige.

Upphandlingstillsyn får fler att följa reglerna

Press Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket. En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för...