Fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Gefleortens mejeri

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på mejerimarknaden.

Fördjupad undersökning av Ahlsells förvärv av Viacons VA-verksamhet

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på grossistmarknaden för VA-material i Sverige.

Uppdrag att kartlägga och analysera konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet hos marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel.

Möjlighet att jämföra juristtjänster är bra för konsumenter

Press Marknaden för juridiska tjänster till privatpersoner har länge framhållits som problematisk för konsumenterna. Digitalisering och ökad standardisering kan nu göra juridiska tjänster både snabbare och billigare.

Konkurrensverket avstyrker förslag om OPS-försök

Det är svårt att bedöma fördelarna med så kallad offentlig privat samverkan (OPS) som ett alternativ till vanlig upphandling. Konkurrensverket avråder från att genomföra försöksprogram med OPS i infrastrukturprojekt.

Rikard Jermsten ny generaldirektör för Konkurrensverket

Regeringen har i dag utsett Rikard Jermsten till generaldirektör för Konkurrensverket. Han kommer närmast från befattningen som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och tillträder tjänsten den 1 september 2017.

Inget upphandlingsundantag för idéburna leverantörer

Press Det finns inget särskilt undantag som innebär att till exempel idéburna organisationer undantas från upphandlingsreglerna. Det slår Konkurrensverket fast i en ansökan som rör Alingsås kommuns upphandling av äldreboende. Nu...

Konkurrens och reglering påverkar pris på läkemedel

Press De receptbelagda läkemedel som är utsatta för konkurrens är billigare i Sverige än i andra jämförbara länder. Systemet med ”periodens vara” bidrar till att hålla nere priserna. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.