Domstolsbesked om konkurrensklausuler

Press Under hur lång tid får företag avtala om att säljaren inte ska konkurrera med köparen efter ett företagsförvärv? Det har varit en avgörande fråga i ett ärende som Konkurrensverket drivit mot företag i flyttbranschen.

Genomför inte de föreslagna nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster

Konkurrensverket har generellt inget emot att det utrymme direktiven ger till förenklingar av de nationella upphandlingsreglerna används. Men det förslag om nya särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster som nu...

Förändringar med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

Från den 1 januari 2018 inträder en ny ordning som innebär att Konkurrensverket får utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer. Den största förändringen är att Konkurrensverket nu kommer att kunna fatta beslut o...

Konkurrenstillsyn i ett digitaliserat samhälle

– Den digitala ekonomins utmaningar har stått högt upp på agendan för Konkurrensverkets tillsynsarbete och kommunikationsarbete. Det framgick av Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, inledningsanförande vid...

Utredning kring låsmarknaden avslutad

Konkurrensverket har utrett om Assa Abloy har missbrukat en dominerande ställning på marknaden för låssmedsgrossisttjänster. Utredningen är avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket tillstyrker en effektivare flytträtt för försäkringssparande

Konkurrensverket anser i ett yttrande till Finansdepartementet att föreslagna förtydligande av befintlig flytträtt i promemorian En effektivare flytträtt för försäkringssparande, kan minska inlåsningseffekterna för...

Uppsatser om läkemedel och hyresavtal prisas av Konkurrensverket

Press Receptfria läkemedel och hyresavtal är ämnena för de vinnande uppsatserna i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling. Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien har tilldelas första pris i kategorin ekonomi medan den vinnande...

Det offentliga upphandlar för 642 miljarder

Press Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP. När idéburna organisationer deltar i upphandlingar vinner de oftare kontrakt än andra...