Ny vägledning för företagskoncentrationer

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Vägledningen innehåller information om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer.

Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

En generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner ger utökade möjligheter för det offentliga att expandera säljverksamhet som bedrivs i konkurrens med privata företag. Konsekvenserna av en sådan förändring är inte...

Elnätsregleringen behöver stramas upp för att skydda elnätskunderna från omotiverade avgiftshöjningar

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport visar att de intäktsramar som elnätsföretagen har erhållit under de senaste tillsynsperioderna inneburit en systematisk överkompensation, vilket medfört betydande och omotiverade...

Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tillsammans med Konkurrensverket gjort en kartläggning och analys av mål om överprövning.

Utredning kring misstänkt anbudssamordning på byggmarknaden avslutad

Konkurrensverket har utrett om tre företag i byggbranschen har överträtt konkurrenslagen genom otillåten anbudssamordning. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Emmaboda kritiseras för felaktiga inköp

Press Emmaboda kommun har köpt byggkonsulttjänster utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunen i ett tillsynsbeslut.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.