Osäkra effekter av förslag till ekologisk kompensation

Osäkrare och längre planprocesser som kan leda till ökade kostnader och försämrad konkurrens inom bostadsbyggandet. Det kan bli följderna av de förslag till ändringar i plan- och bygglagen som regeringen föreslår för att få e...

Särskild undersökning av Nokas förvärv av Avarn Security

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv inom säkerhetsbranschen.

Konkurrensverket lämnar yttrande om bredbandsmarknaden

Konkurrensverket delar Post- och telestyrelsens bedömning om att urskilja marknaden för kopparbaserade bredbandsanslutningar från marknaden för fiber- och kabel-tv-anslutningar. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till...

Ragundas köp av bemanning var felaktiga

Press Ragunda kommun skulle ha annonserat en upphandling av bemanningstjänster så att fler leverantörer haft möjlighet att lämna anbud. Så skedde inte, och enligt Konkurrensverket har kommunen därmed gjort en otillåten direktupphan...

Oklart om servicekontor behöver upphandla

Det finns oklarheter om upphandlingsreglerna måste tillämpas vid tillhandahållande av varor och tjänster mellan statliga myndigheter. Detta påpekar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över utredningen om Statliga...

Uppföljning av ärende om konkurrensproblem på marknaden för bilannonseringsplattformar

Konkurrensverket har inlett en uppföljning av ett ärende på marknaden för bilannonseringsplattformar som avslutades 2017. Om du har information om marknaden för bilannonseringsplattformar som kan vara av intresse för oss är d...

Kommunala särkrav håller byggpriserna uppe

Press Kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark, och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin. Det är några faktorer som bidrar till att konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den...

Lag bör reglera tillsyn av förbudet mot geoblockering

I ett yttrande till regeringen framhåller Konkurrensverket att det bör regleras i lag om ansvar för tillsyn av de nya reglerna om geoblockering.