Utveckling och samverkan i fokus

Konkurrensverkets årsredovisning för 2020 är nu inlämnad till regeringen. Redovisningen innehåller bland annat information om de rapporter, utredningar och domstolsprocesser som Konkurrensverket har hanterat under året.

Västerås gjorde otillåtet köp av it-drift

Press När ett nytt avtal om it-drifttjänster inte fanns på plats i tid valde Västerås kommun att teckna tilläggsavtal med den tidigare leverantören utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de...

Kommuners stödinsatser får inte snedvrida konkurrensen

Ett förslag om att socialnämnder ska kunna tillhandahålla fler tjänster utan behovsprövning ställer stora krav på att kommunerna utformar stödinsatserna på ett sådant sätt att de inte hämmar eller snedvrider konkurrensen. Det...

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har i dag beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

Genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har ökat visar ny statistik

I rapporten "Statistik om offentlig upphandling 2020" framgår bland annat att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har stigit från 4,1 år 2017 till 4,5 år 2019.

Konkurrensverket avstyrker nytt förslag om höjda elnätsavgifter

Konkurrensverket vidhåller i ett yttrande sin tidigare kritik mot att elnätsföretag ska ges möjligheter att höja sina avgifter. Förslagen i den nu aktuella promemorian innebär fortfarande en omotiverad kostnadsökning för...

Belysningsföretag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete

Press Belysningsföretaget Markslöjd har accepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket. Företaget har initierat ett otillåtet samarbete genom att begränsa en återförsäljares möjligheter att själv bestämma priset på...

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat den andra rapporten för 2020 om Systembolaget till EU-kommissionen.