Effektivare lag för elektronisk kommunikation

Konkurrensverket har yttrat sig över de förslag som Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation lämnat.

ICA säljer 14 Nettobutiker till konkurrenter

Konkurrensverket har prövat två företagskoncentrationer som är en följd av att butikskedjan Netto delas upp och säljs.

NOU inordnas i Konkurrensverket

Press Just nu pågår arbetet med att förbereda en inordning av Nämndens för offentlig upphandling (NOU) verksamhet i Konkurrensverket. Till halvårsskiftet kan en ny organisation vara på plats.

Patent och konkurrens

I en skrivelse till regeringen har Konkurrensverket gett synpunkter på utredningen oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet (SOU 2006:7).

Konkurrensverket vill avskaffa stopplagen

I ett yttrande till regeringen tillstyrker Konkurrensverket förslaget att den så kallade stopplagen, som reglerar hur driften av sjukhus får bedrivas, avskaffas.

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Två gånger om året lämnar Konkurrensverket en rapport till Europeiska kommissionen om det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Upphandlingsfrågor till Konkurrensverket

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att vidta åtgärder för att inordna Nämndens för offentlig upphandling verksamhet i Konkurrensverket från den 1 juli 2007.

Prisdiskriminering är inte alltid av ondo

Press Ny forskarantologi från Konkurrensverket tar upp för- och nackdelar med prisdiskriminering.