Höga priser och konkurrens

Press Vid en forskarkonferens väcktes frågan om hur höga priser påverkar konkurrensen, och hur eventuella negativa effekter kan motverkas.

Höga priser och konkurrens

Press Vid en forskarkonferens väcktes frågan om hur höga priser påverkar konkurrensen, och hur eventuella negativa effekter kan motverkas.

Granskning av Postens zonprissättning inom vissa postnummerområden

Konkurrensverket har granskat Postens zonprissättning inom fem postnummerområden efter klagomål från CityMail.

Rundabordssamtal om offentlig upphandling

Press Med början i Göteborg inleder nu Konkurrensverket en serie möten med offentliga inköpare och leverantörer.

Marknadsdomstolen om MRF-Bärgarna och Assistancekåren

Press Marknadsdomstolen går på samma linje som Stockholms tingsrätt i målet mot föreningen MRF-Bärgarna och Assistancekåren Sweden AB.

Sten Nyberg ny chefsekonom vid Konkurrensverket

Press Till chefsekonom vid Konkurrensverket har professor Sten Nyberg utsetts.

Rapportering om regelförenkling

Konkurrensverket har lämnat en slutrapport om regelförenkling enligt ett uppdrag från regeringen och näringsdepartementet.

Granskning av informationsutbyte

Konkurrensverket har på eget initiativ granskat informationsutbyte inom dagligvarumarknaden i Sverige. Ärendet rör ett ifrågasatt informationsutbyte mellan dagligvarukedjor inom ramen för företaget ACNielsens verksamhet.