Konkurrensen störs av subventioner

När staten eller kommuner ger stöd till verksamheter som agerar på den öppna marknaden sätts konkurrensen ur spel. En insyn i hur olika stöd påverkar offentlig näringsverksamhet är därför viktig.

Konkurrensverket om Apoteket AB:s skyldighet att lämna ut uppgifter

Apoteket AB har, till regeringen, överklagat Konkurrensverkets begäran att få ut vissa uppgifter med anledning av den planerade avvecklingen av apoteksmonopolet.

Privatisera inte myndighetsutövning

I ett yttrande till regeringen skriver Konkurrensverket att myndighetsutövning inte bör överlåtas till privata aktörer.

Inte förbjudet kräva oberoende konsulter

Att ställa krav som syftar till att en leverantör ska vara oberoende är inte förbjudet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och gemenskapsrätten.

Konkurrensverket lämnar E.ON:s förvärv av Elverket Vallentuna utan åtgärd.

I utredningen av koncentrationen har det inte framkommit något som ger Konkurrensverket anledning att vidta några åtgärder.

Högre matpriser och konkurrensens betydelse

Efter några år av positiv och återhållsam utveckling av matpriserna kan vi nu vara tillbaka i en situation där priserna ökar. Det framhöll generaldirektör Claes Norgren när han medverkade i ett seminarium.

Uppsatstävling om konkurrens

Press Studenter på universitet och högskolor bjuds nu in att delta i den uppsatstävling som Konkurrensverket arrangerar. 75 000 kronor finns att fördela till de bästa bidragen.

Konkurrensverket granskar avfallsmarknaden

Konkurrensverket tar initiativ för att granska hur kommuner agerar när de upphandlar avfallstjänster.