Konkurrensverket granskar Easyparks köp av SMS Park

Easypark AB köpte i augusti företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Konkurrensverket har nu beslutat ålägga Easypark att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Konkurrensverket ser positivt på snabbare tillståndsprocesser för elnätskoncessioner

Konkurrensverket ser positivt på att förenkla och påskynda byggandet av elnät genom att i större utsträckning kunna ge undantag från koncessionsplikten. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Moderna...

Förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster kan genomföras

Konkurrensverket har efter särskild undersökning beslutat att lämna NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon bör inte regleras i lag

Den snabba teknikutvecklingen är ett av flera skäl att inte kräva att en snabb utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon regleras i lag.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Fokus har varit att granska om tillsynsarbetet sker på ett effektivt sätt, och om myndigheten ingriper välgrundat och...

Köp av livsmedel följde inte upphandlingsreglerna

Press När det kommunala konferensföretaget i Norrköping köpte dryck och mat följdes inte upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag döms av domstol att betala 2...

Konkurrensverket avslutar delar av utredning om mobila betallösningar för parkering

Konkurrensverket avslutar en utredning i de delar som rör privata aktörers förutsättningar att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser inom Göteborgs kommun.

Köpte julbord utan att följa upphandlingsreglerna

Press Stockholms universitet följde inte upphandlingsreglerna när de köpte julbord för 2,1 miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket menar att det är frågan om en otillåten direktupphandling och yrkar nu at...