Parallellimport av läskedrycker - retursystem

Konkurrensverket lägger ned sin utredning om AB Svenska Returpack och AB Returpack PET missbrukat sin dominerande ställning vid försäljning av klisteretiketter på förpackningar av alkoholfria drycker.

Konkurrensverket ställer frågor till bilverkstäder

Konkurrensverket inleder undersökning om konkurrensen på marknaden för service och reparationer av bilar.

Konkurrensverkets tillsyn av offentlig upphandling

Färre anbud lämnas in vid upphandlingar och andelen efterannonsering av upphandlingar minskar.

Alectas svar till Konkurrensverket

Konkurrensverket har ställt frågor till Alecta och nu fått svar. Konkurrensverket fortsätter sin beredning i ärendet.

Konkurrensverket lämnar Danish Crowns förvärv av KLS utan åtgärd

Det danska företaget Danish Crown har anmält förvärv av svenska KLS Livsmedel.

Ny databas för upphandlingsdomar

Nu kan du hitta domar som rör offentlig upphandling från länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten på Konkurrensverkets webbplats. Här kan leverantörer och upphandlare få information och vägledning kring domstolarnas beslu...

Begränsa den kommunala näringsverksamheten

Konkurrensverket har i ett yttrande till Finansdepartementet över en statlig utredning föreslagit att regeringen ser över nuvarande undantag för kommunerna att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.

Uppdaterad upphandlingsinformation

Nu finns mer information på vår webbplats om de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2008.