Sektorsundersökning om digitala plattformar

Press Konkurrensverket inleder en sektorsundersökning om konkurrensen på marknaderna för digitala plattformar i Sverige. Det handlar till exempel om digital annonsering, matleveranser, ljudböcker och digitala betaltjänster....

Socionomer upphandlades felaktigt av socialnämnden i Region Gotland

Press Socialnämnden i Region Gotland har gjort en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster av socialsekreterare och socionomer. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att förvaltningsdomstolen dömer regionen att betala 5...

Västtrafiks förlängning av konsultavtal var otillåten direktupphandling

Press Västtrafik fortsatte att tillämpa ett avtal om konsulttjänster trots att möjligheten till förlängning inte fanns i det ursprungliga avtalet. Bolaget gjorde därmed en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket tar nu ärende...

Mer forskning behövs kring digitala plattformar och hur de använder personuppgifter

Press Konsumentverket, Konkurrensverket och Datainspektionen föreslår att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen lyfter fram betydelsen av forskning kring digitala plattformar och datadrivna marknader, och hur ...

Uppföljning av förvärv på marknaden för fjärrvärmerör

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende på marknaden för fjärrvärmerör. Uppföljningen sker bland annat genom kontakter med marknadsaktörer och analys av upphandlingsdata. Om du har...

Konkurrensverket tillstyrker ett enklare och mer överskådligt regelverk för F-skattesystemet

I betänkandet F-skattesystemet – en översyn lägger F-skatteutredningen fram en rad förslag som syftar till ett enklare och mer överskådligt regelverk. Konkurrensverket bedömer att utredningens förslag förbättrar förutsättning...

Välkommet med beslut som skapar förutsättningar för att samla in data om annonserade upphandlingar

Nu har riksdagen beslutat om propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket skapar förutsättningar för att i framtiden samla in uppgifter om annonserade upphandlingar från annonsdatabaserna till en nationell...

Konkurrensverket avstyrker förslag om att kunna direkttilldela avtal inom järnvägsområdet

Konkurrensverket ger sitt stöd för förslaget om uppdelning i fyra nya lagar – järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och lag om nationella järnvägssystem. Konkurrensverket avstyrker däremot förslag om at...