Konkurrensverket skriver av klagomål mot Svenska Spel

Konkurrensverket har efter ett klagomål från Branschföreningen för onlinespel (BOS) utrett AB Svenska Spels agerande på den nyligen omreglerade marknaden för speltjänster. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Bristande avtalsuppföljning ökar risken för korruption

Press Bristande avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter är en av de största riskerna för korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som beskriver upphandlares...

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad Konkurrensverket avslutar utredningen som rör det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s verksamhet inom Mölndals kommun.

Uppsägning av konkurrent innebar inte missbruk av dominerande ställning

Press Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, behöver inte ge konkurrenten TMResponsibility, TMR, tillgång till återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsöverdomstolen som därmed gör en annan...

Statens konstråd hade inte konstnärliga skäl för undantag

Press Förutsättningarna att tillämpa undantaget för konstnärlig prestation var inte uppfyllda när Statens konstråd köpte en konstnärlig gestaltning i form av en ridå till Linköpings universitet utan att annonsera den. Konkurrensver...

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt prisstyrning av musikinstrument

Konkurrensverket inledde våren 2018 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete vid försäljning av musikinstrument och tillbehör. Misstankarna bestod i att återförsäljare, tillverkare och distributörer hade samordnat sig ...

Digitala marknadsplatser under lupp

Makten över kunddata, och hur ett företag samtidigt kan vara kund och konkurrent till en digital plattform. Det är två frågor som Konkurrensverket nu tänker fokusera på i den pågående sektorsundersökningen av digitala...

Förslag om förbud mot orättvisa handelsmetoder bör övervägas ytterligare

Konkurrensverket anser att effekterna av att införa mer långtgående regelverk än vad som krävs av direktivet om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan bör analyseras djupare. Det gäller...