Konkurrensverkets tillsynsarbete under 2019

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.

Gasums köp av Lidingö Clean Gas godkänns efter åtagande

Gasums köp av Lidingö Clean Gas och Nauticor får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Gasum gjort frivilliga åtaganden som undanröjer de negativa effekter som skulle kunna ha uppstått med anledning av...

Konkurrensverket godkänner Easyparks förvärv av Inteleon

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Easyparks förvärv av Inteleon utan åtgärd.

Konkurrensreglerna under coronakrisen – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.

Frågor med anledning av coronaviruset

Vi får frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande, med anledning av den ansträngda samhällssituation som har uppstått med det nya coronaviruset.

Bestämmelser om offentlig säljverksamhet har gett resultat men utmaningar kvarstår

Press Det framgår av en uppföljning som Konkurrensverket har gjort med anledning av att det i år är tio år sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet infördes.

Lämna synpunkter inför uppdrag att undersöka om det behövs organisatoriska förändringar för Konkurrensverket

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska...

Drift av äldreboende skulle ha upphandlats

Alingsås kommun skulle ha upphandlat driften av ett äldreboende. Överenskommelsen mellan kommunen och den stiftelse som har tilldelats kontraktet är ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling, enligt Högsta...