Ändring av ramavtal blev otillåten upphandling

Press Stockholms läns landsting gjorde så stora förändringar i ett ramavtal för inköp av kopiatorer att det ska betraktas som en helt ny upphandling. Eftersom ingen ny annonsering gjordes är det en otillåten direktupphandling....

Lika villkor för offentligt och privat

Press Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens, för att skapa likartade...

Effektreserven för el kan avvecklas

Svenska Kraftnät tecknar idag avtal med elproducenter och större förbrukare om att de vid behov ska öka sin produktion respektive minska sin förbrukning av el. Detta kallas effektreserv och Konkurrensverket delar Svenska...

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för Systembolagets funktionssätt.

Ett upphandlingsstöd i världsklass

Press Nu stärker Konkurrensverket organisationen för att hantera ett samlat upphandlingsstöd. Det blir en tydlig bodelning mellan stöd och tillsyn. Flera nya personer på chefspositioner bidrar till att vässa verksamheten och möta d...

Uppsatstävling om konkurrens och upphandling avgjord

Press Konkurrensverkets tävling om bästa studentuppsats är nu avgjord. Sju skribenter får dela på över 90 000 kronor för fem uppsatser i ämnena juridik och ekonomi.

Fel att diskriminera företag med högre kompetens

Att diskriminera en leverantör som erbjuder personal med högre kompetens kan bryta mot proportionalitetsprincipen i lagen om valfrihetssystem (LOV). Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som rör ett valfrihetssystem för...

Världsdagen för konkurrens

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer Unity & Trust Society) har med stöd av FN:s handelsorgan UNCTAD lanserat ett initiativ för att utlysa den 5 december till världsdagen för konkurrens.