5 miljoner till ny forskning om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Mer än fem miljoner kronor kommer att delas ut till ny forskning om konkurrens och offentlig upphandling. Konkurrensverkets forskningsråd har fördelat forskningsbidrag till tio nya projekt och fortsatt finansiering till åtta pågående projekt.

Konkurrensverket har ett särskilt anslag för att finansiera forskning om konkurrensrelaterade frågor samt offentlig upphandling. Forskningen ska bidra till att öka kunskaperna inom dessa områden som är centrala för Sveriges ekonomi.

År 2015 får tio nya forskningsprojekt dela på nära 5,1 miljoner kronor i bidrag. Utöver det får flera pågående forskningsprojekt fortsatta bidrag.

– Nya och fördjupade kunskaper om upphandling och konkurrens bidrar på sikt till väl fungerande och mer hållbara marknader. Det är något som är angeläget såväl för konsumenter och företag som för samhällsekonomin, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ekologi och grönt

Politikens påverkan på ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor är ett ämne som ska undersökas av docent Sofia Lundberg från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Projektet är treårigt och år 2015 kommer hon få cirka 978 800 kronor för att studera ämnet.

Professor Xavier Groussot vid Lunds universitet ska se närmare på omfattningen av sociala och gröna klausuler i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Han får nära 500 000 kronor under det första året på det tvååriga projektet.

Priseffekter och koncentrationer på marknaden

Korta och långsiktiga priseffekter av fler företag vid upprepade auktioner är ämnet för lektor David Granlunds tvååriga forskningsprojekt. David Granlund forskar vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och kommer under året ta emot cirka 236 100 kronor i forskningsbidrag.
Collusion vs. Merger: Evidence from the Swedish Market är rubriken på dr Chloé Le Coqs forskningsprojekt. Chloé Le Coq är forskarassistent vid Handelshögskolan i Stockholm och hon får nära 437 400 kronor till sitt projekt.

Apotek och elpriser

Utvärdering av den svenska apoteksreformen och dess effekt på priser och produktutbud är det område som professor Frank Verboven vid KU Leuven (Belgien) ska studera närmare i ett tvåårigt projekt. Han tar emot nära 964 500 kronor för detta projekt år 2015.

Docent Thomas Tangerås, vid Institutet för näringslivsforskning, får cirka 968 900 kronor för att närmare studera elområden, prisbildning och konkurrens. Projektet är tvåårigt.

Fordonsbesiktning och onormalt låga anbud

Konkurrenseffekter på marknaden för fordonsbesiktning är det område som ska belysas i professor Jerker Holms tvååriga forskningsprojekt. Under 2015 får han cirka 533 700 kronor till sitt projekt.

Lektor Grith Skovgaard Ølykke, från Handelshögskolan i Köpenhamn, ska se närmare på frågan om onormalt låga anbud. I sitt 1,5 åriga forskningsprojekt ska hon fokusera på prissättningsstrategier och effektiv bedömning av upphandlande myndigheter och domstolar. För det får hon 2015 cirka 468 500 kronor.

Konferenser och finansiering till pågående projekt

Utöver detta har Konkurrensverket beslutat om forskningsbidrag till två konferenser år 2016. Professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm har beviljats bidrag för Nordiska Konkurrensnätverkets forskarkonferens i Stockholm hösten 2016 och professor Friðrik Már Baldursson från Handelshögskolan i Reykjavik har beviljats bidrag för den nordiska konferensen om industriell organisation (NORIO 2016).

Konkurrensverket har även beslutat om fortsatt finansiering av flera redan pågående forskningsprojekt. Bland de ämnen som får forskningsmedel kan nämnas konkurrens på marknaden för äldreomsorg, avreglering av marknader i Sverige och Finland, kostnadseffektivitet i upphandlade kontrakt och obalanserad budgivning i anläggningsbranschen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information