212 000 företag levererar till offentliga sektorn

Pressmeddelande

Drygt 212 000 företag och andra organisationer säljer till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Det innebär att en stor andel av samtliga företag i Sverige är leverantörer åt den offentliga sektorn. Men, många av dessa företag, över 12 000, har betalningsanmärkningar. Det framgår av en rapport som tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket.

Hälften (50 procent) av de privata företag som levererar till statliga myndigheter är små och medelstora företag. Hos kommunerna är motsvarande andel 40 procent, och för landstingen 26 procent.

Detta framgår av den uppdragsforskningsrapport ”Den offentliga marknaden i Sverige” som tagits fram av en forskargrupp under ledning av doktor Karl-Markus Modén på Konkurrensverkets uppdrag. Avsikten med forsningsrapporten är att bidra med ökad kunskap kring offentliga inköp och offentliga upphandlingar.

– Större insikt och kunskap om offentliga inköp och upphandlingar gör att regelverket kan användas mer strategiskt. Det skapar förutsättningar för bättre hushållning av våra gemensamma resurser, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En dryg tredjedel (248 miljarder eller 37 procent) av alla utbetalningar görs till andra myndigheter eller till offentligt ägda bolag. 420 miljarder kronor går till privata företag. De största offentliga leverantörerna är Stockholms läns landsting (26,9 miljarder kronor) och Apoteket Service AB (13,5 miljarder kronor).

Nästan hälften (43 procent) av de inköp som staten och landstingen gör sker från andra myndigheter eller offentligt ägda bolag. För kommunerna är siffran lägre: 28 procent. Många av de inköp som den offentliga sektorn gör är små, och någon annonsering och anbudsgivning är inte aktuell. Det kan handla om mindre reparationer, konsultuppdrag eller små enstaka inköp.

Av rapporten framgår att över 12 000 av de 212 000 leverantörena har betalningsanmärkningar som överstiger 10 000 kronor.

– Att så många leverantörer inte skulle klara kraven i en formell konkurrensutsatt upphandling är en tankeställare för alla upphandlande myndigheter. Leverantörer som inte betalar till exempel skatter ska inte tjäna pengar på offentliga inköp. En större vaksamhet och kontroll måste till, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03

Senast uppdaterad:

Relaterad information