NOU-arkiv

Under åren 1993 till 2007 hade den statliga myndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll.

NOU:s verksamhet fördes över till Konkurrensverket den 1 september 2007.

På den här arkivsidan har vi samlat yttranden, rapporter, remissvar och nyhetsbrev som har publicerats av NOU på deras webbplats. Konkurrensverket ansvarar inte för innehållet i informationen från NOU.

Ärenden

Rapporter

Yttranden

Remissvar

Nyhetsbrevet NOU Info