Lättläst

Välkommen till Konkurrensverket - myndigheten för konkurrens och upphandling!

Vad är konkurrens?

Konkurrens är när flera olika företag säljer samma slags vara.
Företagen tävlar alltså om kunderna.
De konkurrerar om kunderna genom
att sänka priserna och att göra bättre varor.
Därför är konkurrens bra för konsumenterna.

När konkurrensen fungerar måste företagen bli bättre och bättre
för att kunna sälja sina varor.
Men det måste finnas regler
för hur konkurrensen ska fungera.
Därför finns det en lag som heter konkurrenslagen.

Varför är det förbjudet med karteller?

Konkurrenslagen säger
att det är förbjudet att bilda karteller.
En kartell är när flera företag som säljer samma vara
samarbetar om priset på varan.
De bestämmer sig i hemlighet för
att alla företagen ska ha samma pris på sin vara.
Då slutar konkurrensen att fungera,
vilket alltså är förbjudet.

Även Europeiska Unionen, EU, har konkurrensregler.
De reglerna gäller också i Sverige.

Vad är offentlig upphandling?

Konkurrensverket ska se till
att de svenska myndigheterna följer lagen om offentlig upphandling.
Varje gång en myndighet ska köpa en vara eller en tjänst
ska myndigheten göra en offentlig upphandling.
Det betyder att myndigheten i förväg måste tala
om vad den vill köpa.
Då har flera företag möjlighet att beskriva
sina varor eller tjänster innan myndigheten bestämmer sig
från vilket företag myndigheten ska handla.

Vad är Konkurrensverket?

Konkurrensverket är en statlig myndighet.
Vi ska se till att företagen följer reglerna för konkurrens
och att myndigheterna följer lagen om offentlig upphandling.
Vi får komma med förslag på nya regler
som kan göra konkurrensen ännu bättre.
Vi stödjer dem som forskar om konkurrens och upphandling.

Konkurrensverket leds av generaldirektören.

Så här når du oss

Vill du veta mer kan du skicka e-post till konkurrensverket@kkv.se
Du kan ringa på telefonnummer 08-700 16 00.

Relaterad information