Innehåll på sidan

VVS-produkter

Här kan du ta del av ärende dnr 122/2021, VVS-produkter.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

VVS-produkter

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Gryningsräd

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 122/2021

dnr 345/2021

Årtal

2021-