Innehåll på sidan

Växlingstjänster för godstrafik på järnväg

Här kan du ta del av ärende dnr 363/2021, växlingstjänster för godstrafik på järnväg.

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör en eventuell avskärmning av en insatsprodukt som är viktig för att möjliggöra en effektiv konkurrens i efterföljande marknadsled. Det misstänkta förfarandet, av en offentligägd aktör, riskerar också att minska möjligheterna för privata företag att verka i det efterföljande marknadsledet.

Växlingstjänster för godstrafik på järnväg

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 363/2021

Årtal

2021-