Innehåll på sidan

Värdepappersdata

Här kan du ta del av ärende dnr 668/2022, värdepappersdata.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör villkoren för tillgång till en insatsprodukt som är viktig för att möjliggöra en effektiv konkurrens i efterföljande marknadsled. Det misstänkta förfarandet innefattar även prissättning som direkt kan utnyttja kunder till följd av att konkurrensen inte fungerar.

Värdepappersdata

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Finans och försäkring

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 668/2022

Årtal

2022-