Innehåll på sidan

Tempererade vägtransporter

Här kan du ta del av ärende dnr 718/2021, tempererade vägtransporter.

Vad ärendet rör

Misstänkt konkurrensbegränsande avtal mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Misstanken rör en särskilt allvarlig konkurrensbegränsning i form av en avtalad marknadsdelning, som kan ha inneburit en överträdelse av 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

Tempererade vägtransporter

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 718/2021

Årtal

2021-