Innehåll på sidan

Samordning av försäljning av bröd till dagligvaruhandeln

Här kan du ta del av ärende dnr 365/2021, samordning av försäljning av bröd till dagligvaruhandeln.

Vad ärendet rör

Misstänkt konkurrensbegränsande avtal mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Misstanken rör en potentiell marknadsdelning, vilket i så fall är en särskilt allvarlig överträdelse av 2 kap. 1 § konkurrenslagen, på en viktig konsumentmarknad.

Samordning av försäljning av bröd till dagligvaruhandeln

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Gryningsräd

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 365/2021

dnr 189/2022

Årtal

2021-