Innehåll på sidan

Möbler

Här kan du ta del av ärende dnr 156/2021, möbler.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

Möbler

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 156/2021

Årtal

2021-